Thuê Server riêng tại nước ngoài

United States
 • Liên hệ CPU
 • Liên hệ Memory
 • Liên hệ Storage
 • Liên hệ Public bandwidth
 • Liên hệ Private bandwidth
Singapore
 • Liên hệ CPU
 • Liên hệ Memory
 • Liên hệ Storage
 • Liên hệ Public bandwidth
 • Liên hệ Private bandwidth
United Kingdom
 • Liên hệ CPU
 • Liên hệ Memory
 • Liên hệ Storage
 • Liên hệ Public bandwidth
 • Liên hệ Private bandwidth