Máy chủ riêng Intel® Xeon® E-2200 / E-2300

 • DS E-2274G

  • 1x Intel Xeon E-2274G - 4c/8t - 4.0GHz/4.9GHz CPU
  • 32GB DDR4 ECC Memory
  • 480GB SSD / 512GB SSD NVMe Storage
  • 100Mbps (burst 1Gbps) Public bandwidth
  • 1Gbps unmetered Private bandwidth
  7,000,000.00/Tháng
  Đăng ký ngay
 • DS E-2278G

  • 1x Intel Xeon E-2278G - 8c/16t - 3.4GHz/4.0GHz CPU
  • 32GB DDR4 ECC Memory
  • 480GB SSD / 512GB SSD NVMe Storage
  • 100Mbps (burst 1Gbps) Public bandwidth
  • 1Gbps unmetered Private bandwidth
  8,000,000.00/Tháng
  Đăng ký ngay
 • DS E-2374G

  • 1x Intel Xeon E-2374G - 4c/8t - 3.7GHz/5.0GHz CPU
  • 32GB DDR4 ECC Memory
  • 480GB SSD / 512GB SSD NVMe Storage
  • 100Mbps (burst 1Gbps) Public bandwidth
  • 1Gbps unmetered Private bandwidth
  8,500,000.00/Tháng
  Đăng ký ngay
 • DS E-2378G

  • 1x Intel Xeon E-2378G - 8c/16t - 2.8GHz/5.1GHz CPU
  • 32GB DDR4 ECC Memory
  • 480GB SSD / 512GB SSD NVMe Storage
  • 100Mbps (burst 1Gbps) Public bandwidth
  • 1Gbps unmetered Private bandwidth
  9,500,000.00/Tháng
  Đăng ký ngay