Máy chủ riêng Intel® Xeon® dòng E5 v4

 • DS E5-1650v4

  • 1x Intel Xeon E5-1650v4 - 6c/12t - 3.6GHz/4.0GHz CPU
  • 64GB DDR4 ECC Memory
  • 2x 400GB SSD SAS / 1x 512GB SSD NVMe Storage
  • 100Mbps (burst 1Gbps) Public bandwidth
  • 1Gbps unmetered Private bandwidth
  5,000,000.00/Tháng
  Đăng ký ngay
 • DS E5-2667v4

  • 2x Intel Xeon E5-2667v4 - 16c/32t - 3.2GHz/3.6GHz CPU
  • 64GB DDR4 ECC Memory
  • 2x 400GB SSD SAS / 1x 512GB SSD NVMe Storage
  • 100Mbps (burst 1Gbps) Public bandwidth
  • 1Gbps unmetered Private bandwidth
  5,000,000.00/Tháng
  Đăng ký ngay
 • DS E5-2680v4

  • 2x Intel Xeon E5-2680v4 - 28c/56t - 2.4GHz/3.3GHz CPU
  • 64GB DDR4 ECC Memory
  • 2x 400GB SSD SAS / 1x 512GB SSD NVMe Storage
  • 100Mbps (burst 1Gbps) Public bandwidth
  • 1Gbps unmetered Private bandwidth
  5,000,000.00/Tháng
  Đăng ký ngay