Cloud GPU

 • vGPU 1GB

  • Tùy chọn CPU
  • Tùy chọn RAM
  • Tùy chọn Storage
  • 1GB GPU
  Từ 460,000.00/Tháng
  Đăng ký ngay
 • vGPU 2GB

  • Tùy chọn CPU
  • Tùy chọn RAM
  • Tùy chọn Storage
  • 2GB GPU
  Từ 940,000.00/Tháng
  Đăng ký ngay
 • vGPU 4GB

  • Tùy chọn CPU
  • Tùy chọn RAM
  • Tùy chọn Storage
  • 4GB GPU
  Từ 2,720,000.00/Tháng
  Đăng ký ngay